Team Ballerup Triatlon

Det er med stor beklagelse at vi må meddele at vi ikke fortsætter med en triatlon i Ballerup.

Triton, DCR og Ballerup AK har valgt ikke at fortsætte med at gennemføre triatlon i Ballerup.

Der bliver således ingen Triatlon den 5.juni 2018.

Sidste år hvor vi ikke kunne bruge svømmehallen (på grund af renovering) valgte vi at gennemføre en duatlon i stedet. Men med kun 10 forhåndstilmeldte fem uger før, valgte vi at aflyse. Vi blev også ramt af, at den 5. juni var var helligdag og vi måtte flytte den til efterfølgende lørdag.

VI SIGER STOR TAK for deltagelse fra de tre foregående år. Vi har lært en masse da ingen af os rigtig var inde i hvordan en triatlon skulle gennemføres, vi fik dog stor hjælp af Tritons triafdeling.

God vind fremover til jer alle

MVH arrangører komiteen.

Superbrugsen leveredere frugt til alle løberne i 2016

Hjemmeværneskompaniet BALLERUP leverer vand til løberne

Følgende leverer lodtrækningspræmier